Styrelsen

Ordförande: Marianne Lindblom,
Hallonvägen 16, 576 33 SÄVSJÖ
Mob. 073-827 02 87
Mail

Vice Ordförande: Linda Sjötun
Holmsgatan 3D, 464 30 Mellerud
Mob. 073-801 31 90
Mail

Sekreterare: Eva Bentzer
Siggmåla Furulund, 362 96 RYD
Mob. 070-388 15 70
Mail

Kassör: Robert Flood
Holmsgatan 3D, 464 30 Mellerud
Mob. 070-262 17 50
Mail

Ledamot: Jan Herngren
Karpalundsvägen 16, 291 61 KRISTIANSTAD
Mob. 070- 297 03 53
Mail

Ledamot: Therese Krusenstierna
Valla Humlebacken, 645 96 STALLARHOLMEN
Mob. 070 – 890 92 93
Mail

Suppleant: Eva Bentzer
Siggmåla Furulund, 362 96 RYD
Mob. 070-388 15 70
Mail

 

Historik och mål

Rasen kom till Sverige redan 1978 och blev registrerad under namnet ”Estrela Mountain Dog”. 1996 ändrade Svenska Kennelklubbens Standardkommitté rasnamnet till ”Cão da Serra da Estrela”, vilket är ursprungslandets namn på rasen. Den första föreningen bildades 1984. Ur föreningssammanhang har således SCSE-Föreningen med föregångare att se tillbaka på mer än tjugo års verksamhet.

Den nuvarande föreningen bildades 1997-03-02 i Jönköping genom sammanslagning av två föreningar. Föreningen upptogs som interimistisk medlem i SSD 1997. Då SSD upplöstes under 1999 -2000 och en ny specialklubb Svenska Bergs- och Herdehundsklubben ”SBHK” bildats, som en av flera specialklubbar efter SSD kom SCSE-Föreningen att hamna under dess paraply.

SCSE-Föreningen är en liten föreningen där medlemsantalet fortfarande ligger under 100 strecket  Det totala antalet Estrela i Sverige beräknas ej överstiga 250 st.

SCSE-Föreningens har som målsättning att:

  • Väcka intresse för och främja avel av mentalt, fysiskt sunda, arbetsmässigt och exteriört fullgoda hundar.
  • Bevara rasens specifika egenskaper och verka för dess utveckling.
  • Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet
  • Skapa och vidhålla goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet.

SCSE-Föreningen har genom sitt mångåriga arbete och verkan för rasens fortlevnad utanför dess hemland, erhållit utmärkelser från båda de Portugisiska föreningarna; Liga dos Criadores e Amigos do Cão da Serra da Estrela ”LICRASE” och Associação Portuguesa do Cão da Serra da Estrela ”A.P.C.S.E”.

priser