Protokoll: Årsmöte 2019

Protokoll i PDF-format:  SCSE-föreningens Årsmöte 2019