På förekommen anledning vill SCSE med eftertryck framföra vår kritiska inställning till den pågående blandrasaveln mellan Leonberger och Estrela som för närvarande bedrivs av uppfödare vilka inte är sanktionerade av varken Kennelklubb eller rasklubb i aktuellt land där detta sker .
Det finns däremot en grupp genetiker som inom ramen för kennelklubbar i bla Finland och Tyskland har ett pågående projekt för att öka den genetiska mångfalden hos Leonberger för att på så sätt förhoppningsvis minska de genetiskt nedärvda allvarliga sjukdomar som Leonberger är drabbade av.
De har inte påbörjat något aktivt avelsarbete än och är inte på något sätt inblandat i den okontrollerade blandrasaveln som sker just nu.
SCSE ställer sig generellt positivt till att kennelklubbar arbetar aktivt för, genom kontrollerad avel som vilar på vetenskaplig grund, att det föds friska hundar.