Styrelsen informerar

Styrelsen beslutade att skjuta upp årsmötet 2021 till 2022 enligt utskick den 2020-12-04 från SKK, bil.1. De som trots rådande omständigheter vill ha ett årsmöte 2021 skall skriftligen meddela detta per mail till ordförande senast 2021-01-31. Årsmöte genomförs om 1/3 av medlemmarna så begär.