Årsmöte

Söndag den 11 Mars avhölls SCSE-föreningens årsmöte i Kristianstad.
Förutom styrelsen fanns i år också en handfull medlemmar, vilket var riktigt roligt att se!